Teologija reformatorja Primoža Trubarja

Author: Gerhard Giesemann
Year: 2018


The monograph ('Theology of the Reformer Primož Trubar') deals with the theology of the reformer Primož Trubar and thus fills the only major research gap in the study of works written by the important Slovenian Protestant. Gerhard Giesemann’s approach to Trubar’s role in present Slovenian (national) context and his original role in the 16th century is a theological one. The author discusses the question of sources of Trubar’s theological writings and the question of their originality. For this purpose, he analyses primarily Trubar’s catechisms, Slovenian and German introductions to biblical translations and the Church order. On the basis of comparison of various Protestant theological texts, the author states that Trubar in almost every way faithfully based his thought on Martin Luther, his collaborators Brenz, Melanchthon and Dietrich, and the Wittenberg Reformation. While explaining the Letters of Paul, Trubar adopted Luther’s interpretations of the justification by faith, law of Moses, grace, original sin, human nature, Christology etc. The importance of Trubar’s theology does thus not lie in the originality of its content or its inclination to Zwinglianism, as maintained by older researchers, but in the originality of a way of explaining the Lutheran dogmas to Slovenian people.Table of content

ZAHVALA

UVOD

I.   PROBLEM S TRUBARJEM: TEOLOŠKI, NACIONALNI IN IZVIRNOSTNI VIDIK POD DROBNOGLEDOM
   1.   Prikaz problema
   2.   Teološki premisleki
   3.   Kultura spomina
   4.   Kakovost izvirnosti
   5.   Vprašanje o epohi

II.   UTEMELJITELJ KNJIŽNEGA JEZIKA: NACIONALNO IN INDIVIDUALNO V TEOLOŠKEM POGLEDU
   1.   Jezik kot komponenta reformacije
   2.   Ljudski jezik
   3.   Vloga Erazma Rotterdamskega
   4.   Luther – Trubar
   5.   Povzetek

III.   TEOLOŠKO OKOLJE
   1.   Uvodne pripombe
   2.   Orientacijske in stične ravni
   3.   Izhodišče: nauk o opravičenju
   4.   Augsburška veroizpoved in njena teološka spodbuda
   5.   Melanchthon kot Trubarjev katalizator
   6.   Problematika obhajila
   7.   Vpliv Konkordije
   8.   Trubarjeva individualna integracija
   9.   Povzetek

IV.   TEOLOŠKI VSTOP
   1.   Trubarjev prvi Katekizem
   2.   Povzetek

V.   TEOLOŠKO IZPOPOLNJEVANJE
   1.   Od formalnega naslanjanja do parafrazirajočega oblikovanja
   2.   Analiza glavnih členov – teološki pogledi in njihovo samostojno misijonarsko vrednotenje
   3.   Deset zapovedi, opravičenje in dobra dela: Trubarjevo teološko zorenje 156
   4.    Melanchthonov vpliv
   5.   Opozorila o obhajilu
   6.   Povzetek

VI.   TRUBARJEVA ORIENTACIJA V TEOLOŠKEM OKOLJU
   1.   Problemi zvrsti, raziskav in virov
   2.   Afiniteta med Trubarjem in Veitom Dietrichom
   3.   Prosto oblikovanje in dogmatični prevzemi; viri za kristološko vključitev obljube ob stvarjenju
   4.   Katekizemski deli in njihova predelava z uporabo virov (Zapovedi, Izpoved vere, Očenaš, krst in obhajilo)
   5.   Dušno pastirstvo – uvrstitev dobrih del (Luther, Bullinger, Melanchthon in drugi)
   6.   Trubarjev spis o veri in njegov odnos do Vlačića Ilirika
   7.   Povzetek

VII.   »VEROIZPOVED« REFORMATORSKEGA TEOLOGA
   1.   Diskusija o virih
   2.   Iustitia dei – pasivnost nauka o opravičenju
   3.   Trubarjeva naslonitev na Luthra
   4.   Povzetek in sklepi
   5.   Kristologija – Luthrova smernica
   6.   Trubarjev prevod Luthrovega in Melanchthonovega pojma izvirni greh
   7.   Trubarjev nazorski model: teatralizacija zgodovine stvarjenja
   8.   Dobra dela kot posledica vere – vera kot pogoj za dobra dela: Avguštin – Luther – Melanchthon – Trubar
   9.   Zakrament kot znamenje in obljuba
   10.   Sola fide, sola gratia, sola scriptura – odmev kristocentričnega nauka luteranske reformacije pri Trubarju
   11.   Povzetek

EKSKURZ: SLOVENSKA CERKOVNA ORDNINGA (1564)
   1.   Prikaz
   2.   Viri
   3.   Ravnanje z viri: dopolnjevanja, parafraziranja in razširitve
   4.   Pridigarstvo: sklicevanje na Veita Dietricha in Philippa Melanchthona z Martinom Luthrom v ozadju
   5.   Nauk o dveh pridigah: Luthrovo volilo
   6.   Povzetek

VIII.   TRUBARJEVI PREDGOVORI K NJEGOVIM SVETOPISEMSKIM BESEDILOM – UTRJEVANJE NJEGOVE TEOLOŠKE ORIENTACIJE
   1.   Prevajalski problemi in prevajalske smernice
   2.   Luthrova interpretacija Svetega pisma (apostol Pavel) v Trubarjevem prenosu
   3.   Interpretacija postave in greha
   4.   Soglasje pri komentiranju pojma »milost«
   5.   Luthrova teološka opredelitev pojma »pravičnost« in Trubarjeva ilustracija
   6.   Uvrstitev »duha« in »mesa« na pavlinski podlagi in luthrovska formulacija
   7.   Luthrove spodbude: odgovornost pridigarstva – drugi poudarki v Pavlovih Pismih – biografske vzporednice
   8.   Aktualni reformatorski problemi v zrcalu Pavlovih Pisem – Trubarjeva samorevalvacija
   9.   Trubarjeva Summa kot zrcalo Luthrove kristološke teologije
   10.   Povzetek

IX.   REFORMATORSKA VEROIZPOVED V KOMENTARJIH K PSALMOM IN NJIHOVIH PREPESNITVAH
   1.   K vprašanju o orientaciji besedil in ravnanju z njimi
   2.   Vzporednice k Luthrovemu teološkemu pojmovanju

SKLEPNE UGOTOVITVE

VIRI IN LITERATURA

KAZALO OSEBNIH IMEN ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNGMore ...Regular price
27.00 €

Online price
24.30 €


Keywords
Protestantism
Reformation
Slovenia
theology
Trubar, Primož
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR