Title:
Monumenta Frisingensia. La prima presentazione in Italia dei Monumenti letterari Sloveni di Frisinga del X–XI secolo coevi alle prime tracce scritte della lingua italiana: con traduzione dei testi cenni di storia degli Sloveni e dati sugli Sloveni in Italia
Brižinski spomeniki
Edited by:
Other authors:
foreword Paolo G. Parovel
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Naloga znanstvenokritične izdaje je predvsem ta, da naredi besedilo dostopno v preverjeni verziji in omogoči nadaljnje raziskovanje večdisciplinarne problematike. Zato izdaja vsebuje: faksimile rokopisa; podroben opis rokopisa in celega srednjeveškega kodeksa, v katerega je rokopis uvezan; diplomatični, kritični in fonetični prepis besedil Brižinskih spomenikov; prevode v sodobno slovenščino, nemščino, angleščino in latinščino; slovar vsega besedja spomenikov z ustreznicami v več jezikih; oris raziskav o Brižinskih spomenikih; popolno bibliografijo dosedanjih objav ter strokovne literature o njih; sledi še obširen znanstveni aparat, imensko kazalo in povzetek v nemščini in angleščini.

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Mladika • Trst

ISBN

88-8252-024-2

Specifications

paperback • 21 × 27,5 cm • 111 pages

Price

sold out