Title:
Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Jubilejna monografija
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija Janez Trdina med zgodovino, literaturo in narodopisjem sledi najprej zgodovinskemu loku, ki Trdinovo delo umešča v časovne in prostorske koordinate (Granda, Jenčič, Hriberšek), zatem pa se loti jedrnih problemov, katerih temelji so v specifičnem Trdinovem razumevanju literature: pomembno je, da jih postavi v kontekst sodobnih sistemskih teorij o nastanku in evoluciji estetskega (literarnega) subsistema (Dović) in uveljavljanja konvencij, kjer se Trdinov delo izkaže kot svojevrstne mejnik. Hkrati nam ponuja nove komparativistične umestitve Trdinove avtobiografske proze v evropsko komparativistični kontekst (Smolej) in sploh pomembno prevrednoti dolga desetletja zanemarjeni avtobiografski segment Trdinovega opusa z radikalno tezo o Trdinovi avtobiografski prozi kot vrhu slovenskega realizma (Dolgan).

Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo (Janez Trdina among Historiography, Ethnography and Literature) is a jubilee monograph, published at the anniversary of birth (and death) of a Slovenian writer, ethnographer and historian Janez Trdina (1830–1905). Trdina was a controversial radical nationalist, whose extensive opus remains intriguing up to the present day due to its unusual, eclectic mixture of genres and discourses. A book consists of an introduction and eleven chapters on various aspects of Trdina’s life and writing, and is richly illustrated with photographs.

Publishing House

Založba Goga • Novo mesto

ISBN

961-6421-31-X (Goga)
961-6358-62-6 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 21,5 × 27,5 cm • 208 pages

Price

24,90 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil