Podeljena je tretja Cankarjeva nagrada

Simona Semenič: Tri igre za punce
Published on: July 1, 2022

Letošnja prejemnica Cankarjeve nagrade, pri podeljevanju katere sodeluje tudi Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, je Simona Semenič, avtorica Treh iger za punce. Tri igre za punce, ki so izšle pri založbi Beletrina, tematizirajo žensko vprašanje in vprašanje spola, ki ju Simona Semenič po oceni žirije »kot socialno, politično in spolno občutljiva avtorica obravnava z različnih zornih kotov«.