Basic information
20 November 2019 at 20:00 until 22 November 2019 at 16:30
ZRC Atrium, Novi trg 2, Ljubljana

Organizer
Institute of Slovenian Literature and Literary Studies
Institute of Musicology, ZRC SAZU
Milko Kos Historical Institute, ZRC SAZU
Slovenska matica
Slovenian Society of Eighteenth-Century Studies
Description

Baron Sigismund Zois: New Insights at the Bicentenary of His Death

Wed., 20 November

20:00‒21:30

Concert: Francesco Pollini and the music at Zois residence in Ljubljana; the Harmonia concertans cycle (Aco Aleksander Bišćević ‒ tenor, Wolfgang Brunner ‒ historical piano)

Thu., 21 November

9:00−9:20

Marko Juvan, Aleš Gabrič, Marko Kambič: introductory speeches

9:20–11:00

Janko Kos: Žiga Zois kot osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva

Marijan Dović: Žiga Zois kot pesniški mentor in izvirni slovenski pesnik

Irena Orel: Zoisov prispevek k razvoju slovenskega jezika in jezikoslovja

11:00–11:30 Break

11:30–13:00

Matija Ogrin: Zoisova zbirka slovanskih prevodov eshatološke sekvence Dies irae

Patrizia Farinelli: Med knjigami v italijanščini barona Zoisa tudi ljubezenska in polemična dela

Gregor Pobežin: Zoisova klasična knjižnica in recepcija antike v njegovem času

13:00–14:30 Break

14:30–16:00

Sonja Svoljšak, Urša Kocjan: Rekonstrukcija knjižnice Žige Zoisa v COBISS+ (Katalog NUK): viri, metodologija, izzivi in perspektive

Igor Grdina: Zoisov literarni problem

Irena Lačen Benedičič, Marko Mugerli: Zoisi – lastniki fužin

Fri., 22 November

9:00–11:00

Metoda Kemperl: Zoisova palača v Ljubljani – zgodovina gradnje

Ines Babnik: Umnost in umetnost Zoisovih vrtov

Metoda Kokole: Glasba pri Zoisovih v Ljubljani

Marko Motnik: Glasbeni salon družine Jožefa Zoisa na Dunaju

11:00–11:30 Break

11:30–13:00

Janez Šumrada: Zois in Vodnik v Napoleonovi Iliriji

Luka Vidmar: Metternich, Wrbna in Lažanský pri Zoisu maja 1816

Stane Granda: Zoisi kot pripadniki poslovnega plemstva

13:00–14:30 Break

14:30–15:30

Mihael Brenčič: Žiga Zois in razvoj razsvetljenske geologije

Miha Jeršek: Sigismondo (Žiga) Zois – prvi zbiratelj plemenitih kamnov na Slovenskem

15:30‒16:30

Tour of the exhibition Baron Sigismund Zois’s Library: Centre of the Enlightenment Culture in Slovenian Lands at NUK (guided by the curators, Sonja Svoljšak and Luka Vidmar)