20

NOV

20:00

Conference ‘Baron Sigismund Zois: New Insights at the Bicentenary of His Death’Basic Info

November 20, 2019 at 20:00 to November 22, 2019 at 16:30
ZRC Atrium, Novi trg 2, Ljubljana

Organizer: Institute of Musicology, ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute, ZRC SAZU, Slovenska matica, Slovenian Society of Eighteenth-Century Studies


Description

Baron Sigismund Zois: New Insights at the Bicentenary of His Death

Wed., 20 November

20:00‒21:30

Concert: Francesco Pollini and the music at Zois residence in Ljubljana; the Harmonia concertans cycle (Aco Aleksander Bišćević ‒ tenor, Wolfgang Brunner ‒ historical piano)

Thu., 21 November

9:00−9:20

Marko Juvan, Aleš Gabrič, Marko Kambič: introductory speeches

9:20–11:00

Janko Kos: Žiga Zois kot osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva

Marijan Dović: Žiga Zois kot pesniški mentor in izvirni slovenski pesnik

Irena Orel: Zoisov prispevek k razvoju slovenskega jezika in jezikoslovja

11:00–11:30 Break

11:30–13:00

Matija Ogrin: Zoisova zbirka slovanskih prevodov eshatološke sekvence Dies irae

Patrizia Farinelli: Med knjigami v italijanščini barona Zoisa tudi ljubezenska in polemična dela

Gregor Pobežin: Zoisova klasična knjižnica in recepcija antike v njegovem času

13:00–14:30 Break

14:30–16:00

Sonja Svoljšak, Urša Kocjan: Rekonstrukcija knjižnice Žige Zoisa v COBISS+ (Katalog NUK): viri, metodologija, izzivi in perspektive

Igor Grdina: Zoisov literarni problem

Irena Lačen Benedičič, Marko Mugerli: Zoisi – lastniki fužin

Fri., 22 November

9:00–11:00

Metoda Kemperl: Zoisova palača v Ljubljani – zgodovina gradnje

Ines Babnik: Umnost in umetnost Zoisovih vrtov

Metoda Kokole: Glasba pri Zoisovih v Ljubljani

Marko Motnik: Glasbeni salon družine Jožefa Zoisa na Dunaju

11:00–11:30 Break

11:30–13:00

Janez Šumrada: Zois in Vodnik v Napoleonovi Iliriji

Luka Vidmar: Metternich, Wrbna in Lažanský pri Zoisu maja 1816

Stane Granda: Zoisi kot pripadniki poslovnega plemstva

13:00–14:30 Break

14:30–15:30

Mihael Brenčič: Žiga Zois in razvoj razsvetljenske geologije

Miha Jeršek: Sigismondo (Žiga) Zois – prvi zbiratelj plemenitih kamnov na Slovenskem

15:30‒16:30

Tour of the exhibition Baron Sigismund Zois’s Library: Centre of the Enlightenment Culture in Slovenian Lands at NUK (guided by the curators, Sonja Svoljšak and Luka Vidmar)