Skip to main content
Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin


+386(0)1/4706293

barbara.Ivancic@zrc-sazu.si


Povezave


Bovčanka, rojena 1973, je po končani gimnaziji v Tolminu (1992) študirala slovenščino in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi (1998) je začela poučevati slovenščino v ljubljanski Bolnišnični šoli, konec leta 1999 pa se je s statusom mlade raziskovalke zaposlila v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter leta 2005 doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani z disertacijo »Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem«. Raziskuje na polju slovstvene folkloristike, predvsem folklorne pripovedi, okoliščine in izvedbo pripovedovanja, specifična lokalna pripovedna izročila in repertoarje ljudi, ki jih lokalna skupnost označi za dobre pripovedovalce. V kontekstu pripovedi jo zanimajo hišna in ledinska imena in druga lokalna poimenovanja, spremlja pa tudi transformacije slovstvene folklore iz zasebnega v javni prostor in v popularno kulturo. Njene raziskave večinoma temeljijo na lastnem terenskem delu, ki ga najpogosteje opravlja v Zgornjem Posočju (širše Bovško, Kobariško in Tolminsko, deloma Cerkljansko) in Benečiji, v zadnjem desetletju tudi med Slovenci po svetu (ZDA, Srbija, Nemčija, Argentina). Sodeluje v domačih in mednarodnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih, redno predstavlja svoje raziskave na znanstvenih srečanjih. S študijskem letom 2017/2018 je začela predavati predmet Slovstvena folkloristika na Oddelku za slovenski jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Občasno s predavanji gostuje tudi na drugih domačih in tujih univerzah in raziskovalnih ustanovah (ZDA, Srbija, Češka, Rusija, Argentina). Sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi, društvi in šolami v okoljih svojega terenskega dela. Je avtorica treh znanstvenih monografij (Slovar bovškega govora, 2007, Živa pripoved v zapisu, 2011, Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori, 2018) ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter drugih prispevkov. Je članica Delovne skupine Koordinatorja za vpis v register nesnovne dediščine.

 

2001 Dober pripovedovalec z zornega kota poslušalca in raziskovalca. V: Traditiones 30, 1. [COBISS.SI-ID 18849837]

2003 Raziskovalni položaji pri terenskem zbiranju prozne folklore. V: Traditiones 32, 1. [COBISS.SI-ID 21572653]

2004 Pripovedovalci in njihove pripovedi na Bovškem. V: SIVEC, Stanko (ur.). Bovški zbornik : ob 800-letnici prve pisne omembe župnije Bovec : 1192-1992. [COBISS.SI-ID 23161901]

2006 Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg - del kulturnega izročila. V: V: Traditiones 35, 1. [COBISS.SI-ID 25570093]

2006 Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). [COBISS.SI-ID 25960493]

2007 Slovar bovškega govora. [COBISS.SI-ID 231254272]

2007 The roles of participants in a storytelling event. Folklore (Tartu, Online). Spletna izd., 2007, vol. 37, str. 35-41. http://www.folklore.ee/folklore/vol37/kutin.pdf.

2008 Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču. Slavistična revija. [Tiskana izd.], str. 87-101.

2008 Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški zapuščini in zapuščini JAZU. V: STANONIK, Marija (ur.), SEMPRIMOŽNIK, Jože (ur.), IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), BABIČ, Saša (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 218-222.

2009 Drobni folklorni žanri na Polhograjskem. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 417-433.

2009 Sodelovanje domačinov pri pripravi narečnega slovarja (na primeru Slovarja bovškega govora). V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo, (Obdobja, Metode in zvrsti, 26). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 269-276. [COBISS.SI-ID 30813229]

2011 Živa pripoved v zapisu : kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice, (Ethnologica - Dissertationes, 3, ur. Ingrid Slavec Gradišnik). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-254-351-8. [COBISS.SI-ID 259523072]

2012 Ludvik Janež - a storyteller and collector of local folklore stories. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2012, 15, str. 305-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 34597165]

2012 Pravljičar Joza Kravanja-Marinčič (1876-1969) iz Vrsnika na Bovškem : je kaj ostalo za njim?. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 83, str. 102-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 34160685]

2013 Pirta, farca, fidinja : upodobitve folklornih pripovedi z Bovškega : [razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov]. (IVANČIČ KUTIN, Barbara urednik, zbiratelj, prireditelj, avtor dodatnega besedila) . Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov; Bovec: Lokalna turistična organizacija, 2013. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-8-3. [COBISS.SI-ID 268911616]

2013 Zvočni vodnik po tematski poti : po sledeh pripovednega izročila Bovca . (IVANČIČ KUTIN, Barbara urednik, fotograf, tonski mojster, avtor dodatnega besedila). Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013. 1 CD (ca 32 min), stereo. [COBISS.SI-ID 35886125]

2015 Linking local cultural heritage collections from the Slovenian-Italian border region with ICT. (Avtorji LEDINEK LOZEJ, Špela, PEČE, Miha, IVANČIČ KUTIN, Barbara). Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 2015, iss. 27, str. 52-64, ilustr. http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/27/ncdn27p52-64.pdf. [COBISS.SI-ID 39442989]

2015 Pripovjedački proces uživo kao niz pripovjednih folklornih događaja (priča) i njihovih poveznica. V: MARKOVIĆ, Jelena (ur.), MARKS, Ljiljana (ur.). O pričama i pričanju danas, (Biblioteka Nova etnografija). [Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku], 2015, str. 179-198. [COBISS.SI-ID 38973741]

2016 Folklorno gradivo in njegov zapis kot stičišče slovstvene folkloristike in dialektologije : pogled v preteklost in predlogi za prihodnost. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2016, letn. 26, št. 4, str. 715-726, ilustr. [COBISS.SI-ID 40796205].

2016 Krivopete : wild women with backward-facing feet in Slovenian folk narrative tradition. Folklore, ISSN 0015-587X, Avg. 2016, vol. 127, no. 2, str. 173-195, ilustr., doi: 10.1080/0015587X.2016.1175740. [COBISS.SI-ID 39936813].

2017 Motivne značilnosti pripovedi o izginulih jezerih na Tolminskem. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2017, 57, št. 1/2, str. 74-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 41778477].

2018 Krivopete: divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 13). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. ISBN 978-961-05-0087-2. [COBISS.SI-ID 294906112 ]

2019 Tematske poti in drugi izkustveni didaktični pristopi pri obravnavi folklornih besedil v osnovni šoli. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2019, letn. 64, št. 2, str. 95-108, 117, ilustr. [COBISS.SI-ID 45096237]

2021 Legends of places as part of the sustainable development of regions. (Avtorici IVANČIČ KUTIN, Barbara in KROPEJ TELBAN, Monika), Folklore : Electronic Journal of Folklore, ISSN 1406-0949. Spletna izd., 2021, vol. 81, str. 157-178, ilustr. http://www.folklore.ee/folklore/vol81/ivancic_kropej.pdf, doi: 10.7592/FEJF2021.81.ivancic_kropej. [COBISS.SI-ID 59371523]

 

 

Izbrani javni nastopi za širšo javnost (oddaje, intervjuji):

Ste že slišali za krivopete?, (Nočni obisk). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/nocni-obisk-1066/. [COBISS.SI-ID 42770989]

Odmev davnine: slovensko mitsko in folklorno izročilo : gorska bitja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174455562. [COBISS.SI-ID 41139501]

Slovenska narečja: primorska narečna skupina. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174451674. [COBISS.SI-ID 41138477]

 

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)
AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (INTERREG • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
Tradicionalne paremiološke enote v dialogu s sodobno rabo (raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Živa coprnija (INTERREG • 01. avgust 2017 - 30. november 2019)
Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (temeljni raziskovalni projekt • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Ključne besede
tekstura in kontekst folklornega dogodka
tekst
folklorne pripovedi
fonetična transkripcija
slovstvena folkloristika