Skip to main content
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives


Obdobje: od 2014


Zbirka prinaša vrhunska dela, ki raziskujejo kulturo kot vseobsegajoč pojem za označevanje načina življenja posameznika in družbe ter dosežkov njihovih miselnih in ustvarjalnih naporov, a v žarišču ohranjajo slovenski prostor. Dela so mednarodno relevantna in inovativna ter bistvenega pomena za razširjanje vednosti o svojem predmetnem področju. Naslovi in vsebine posameznih zvezkov odražajo raziskovalne in ustvarjalne dosežke raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU, ki temelji na multidisciplinarnost in povezovanju številnih področij. Cilj zbirke je objaviti poglobljene raziskave s področja humanistike in družboslovja ne le avtoric in avtorjev ZRC SAZU, ampak tudi drugih, tako iz Slovenije kot tudi tujine.

Zbirka Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives je edinstven primer na področju založništva slovenske humanistike. Bistvo tega sodelovanja je povezovanje slovenske znanstvene ustanove z založbo z mednarodnim ugledom in dosegom, ki omogoča, da sta tuja strokovna in znanstvena javnost sproti seznanjani z najodličnejšimi dosežki slovenske humanistike. 

Izbor in postopek
Razpis je objavljen na spletni strani ZRC SAZU in posredovan na naslove vseh zaposlenih vsako leto začetek januarja. Rok za prijave je 1. maj. Uredniški odbor do 1. julija praviloma izbere enega od predlogov. ZRC SAZU krije  stroške prevoda in tiska, za neposredno izvedbo (v sodelovanju z avtorjem, prevajalcem in izvršnim urednikom založbe Peter Lang) pa poskrbi uredniški odbor.
Če je kakovostnih predlogov več, avtorji pa lahko sami zagotovijo ustrezna sredstva, uredniški odbor lahko v letni program zbirke uvrsti tudi več kot en naslov. Rokopisi, ki so sodelovali na predhodnem razpisu, se lahko ponovno potegujejo le na povabilo uredniškega odbora.


Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si


Naslovi

Publikacija
The Land Between [druga izdaja]
A History of Slovenia (second, revised edition)


Leto: 2013
Uredil: Oto Luthar

Redna cena
29,00 €
Spletna cena

Publikacija
Bridges and Walls
Slovenian Multiethnic Literature and Culture


Leto: 2012
Avtorica: Janja Žitnik Serafin

Redna cena
56,76 €
Spletna cena

Publikacija
Isaac Posch
«diditus Eois Hesperiisque plagis – Praised in the lands of Dawn and Sunset»


Leto: 2009
Avtor: Metoda Kokole

Redna cena
72,90 €
Spletna cena

Ključne besede
16.-19. st.
16. st.
18. st.
astronomi
astronomija
avstrijska glasba
baročna glasba
besedilo
besediloslovje
digitalna humanistika
družba
epistolografija
Evropa
fikcija
filozofija
filozofija narave
gibanje Zemlje
hipertekst
hrvaščina
knjižni jezik
Kopernik, Mikołaj
korespondenca
kozmologija
kroatizacija
kultura
kulturna zgodovina
kulturni spomin
likovna umetnost
literarna metodologija
literarna teorija
literarna zgodovina
literarni diskurz
literarnost
literatura in prostor
metodologija
monografije
narodni prerod
obmejna območja
organisti
pisma
platonizem
Posch, Isaac
razsvetljenstvo
skladatelji
Slovani
Slovenci
Slovenija
slovenska emigrantska književnost
slovenski izseljenci
slovenščina
sončni sistem
stil
tekstologija
večkulturnost
zborniki
zgodovina
zgodovina Slovencev
zgodovinski pregledi
Zois, Žiga
zvrsti
žanri


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR