Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost [Referat]

Lojze Kovačič sodi med tiste moderne slovenske literarne ustvarjalce, ki so pokazali visoko raven umetniške samorefleksije v svojih esejističnih zapisih in v temeljitih intervjujih razkrili mnoge podrobnosti iz svoje pisateljske delavnice. O njegovih estetskih nazorih in sploh o obzorju moderne literature, kakor se kaže v njegovih delih, je zato mogoče povedati marsikaj že z natančnim prebiranjem njegovih besedil. Pregled in analiza njegove zasebne knjižnice, s katerima se bo ukvarjal prispevek, pa ponujata tudi možnost sistemskega vpogleda v glokalizirano vpisovanju svetovne književnosti v njegov pisateljski opus. Čeprav knjižnica ni zelo obsežna, saj zajema vsega le nekaj sto enot, kaže pisatelja kot intenzivnega, študijskega bralca in jo zato lahko imamo za dovolj reprezentativen primer infrastrukture, nespregledljive pri tematiziranju kulturnih transferjev in moderne svetovljanske zavesti na ekonomsko-politični (pol)periferiji Srednje in Vzhodne Evrope polpretekle dobe.