Title:
Zoisova literarna republika. Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga se ukvarja s pomenom korespondence Žige Zoisa za razvoj narodnih prerodov Slovencev in Slovanov. Baronova pisemska mreža je na koncu 18. in na začetku 19. stoletja v razsvetljensko literarno republiko povezala največje duhove srednje Evrope in Balkana. Z vozliščema v Ljubljani in na Dunaju ni usmerjala le slovenskih literatov in jezikoslovcev, temveč poganjala tudi druge slovanske kulturne nacionalizme na območju avstrijskega cesarstva.

The book deals with the correspondence of Žiga Zois Baron Edelstein, the most important Enlightenment-era patron and mentor of Slovenian poets, writers, and scholars. The first part of the book defines the position of Zois’ correspondence within the history and the genre of the letter. The second part examines its importance for Slavic national revivals. Zois’ network at the end of the 18th and in the beginning of the 19th centuries linked into Enlightenment-era Republic of Letters the greatest intellectuals of the Central Europe and the Balkans. With the centers in Ljubljana and Vienna it did not only instructed Slovenian writers and scholars, but also supported all Slavic cultural nationalisms in Austrian empire.

More ...

Marko Golja; Ars humana, Radio Slov. 3. program 3.10.2011 ob 14.05

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-231-3

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 342 pages

Price

not for sale

E-publications