Title:
Zbrano delo, 3. knjiga. Dramski spisi II: Krst pri Savici
Author:
Other authors:
edited and annotated by Goran Schmidt
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Tretja knjiga Zbranih del prinaša Smoletovo drugo najuspešnejše dramsko besedilo, Krst pri Savici, ki je nastajal med letoma 1961 in 1968, prvič pa je bil uprizorjen januarja 1969 v Drami SNG Ljubljana. Po ustaljeni metodologiji je v opombah najprej komentirano Smoletovo besedilo, potem so zbrani kritiški odmevi na vse uprizoritve, sledi prikaz literarnozgodovinskih in literarnoteoretskih obravnav. Kronološka ureditev teh odmevov nudi zanimivo sliko spreminjajoče se percepcije in recepcije tega v marsičem provokativnega, pa tudi zelo osebnega in dramaturško razdrobljenega dela.

Table of content

Dramski spisi II:

Krst pri Savici

I. del

II. del

Dodatek:

Krst pri Savici, priredba za komorno izvedbo

Andrej Inkret

Opombe k tretji knjigi

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-143-9

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 335 pages

Price

17,80 EUR (Regular)
14,50 EUR (Club)

E-publications