Title:
Zbrano delo, 2. knjiga. Dolomiti; Zlato polje; Mladostne pesmi; Pesmi Zinki; Druge neobjavljene pesmi; Nedokončane pesmi; Priložnostni verzi
Author:
Other authors:
edited and annotated by Drago Bajt
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Neobjavljena pesemska zapuščina Mirana Jarca (1900–1942), ki jo predstavlja druga knjiga Zbranega dela, obsega ok. 250 pesmi ali 6.000 verzov. Gre za dve rokopisni zbirki, Dolomiti in Zlato polje (obe 1927); prva vsebuje kratko refleksivno-potopisno liriko, druga ljubezensko poezijo. Ohranjene so številne Jarčeve mladostne pesmi po letu 1915, ki jih je pošiljal prijatelju Božidarju Jakcu; Jarc jih je združeval v cikle s samostojnimi naslovi. Za cel manjši opus je pesmi, ki niso bile namenjene objavi, čeprav so med njimi tudi izdelani sonetni cikli. Te ljubezenske pesmi so ohranjene večinoma v 877 pismih ženi Zinki, ki so večkrat dolge in obsežne osebne pesniške izpovedi. Pomemben vir s še neznanimi Jarčevimi pesmimi so tudi pesnikova pisma sorodnikom in prijateljem, predvsem slikarju Jakcu, prijateljema romanistu Mirku Pretnarju in etnologu Borisu Orlu ter znanki Mari Vogrinčevi. Ohranjene so tudi Jarčeve pesmi iz različnih spominskih albumov ženi in sorodnikom, predvsem priložnostne narave (npr. pesnitev Pahljača kraljice Maje, 1922). Še nekaj Jarčevih nedokončanih verzov hrani arhiv novomeške knižnjice.

The unpublished poetic heritage of Miran Jarc (1900–1942), which is presented in the second book of Collected Works, encompasses approximately 250 poems, or 6,000 verses. This edition comprises two manuscript collections, Dolomiti ('The Dolomites') and Zlato polje ('Golden Field'), both from 1927; the first contains short reflective-travel lyrics, and the second contains love poetry. Many of Jarc’s youthful poems written after 1915, which he sent to his friend Božidar Jakac, have been preserved. An entire miniature opus is represented by the poems dedicated to Jarc’s cousin Zinka Zarnik, who later became his wife; the majority of them were not intended for publication, even though they include polished sonnet cycles. These love poems are largely preserved in 877 poems to Jarc’s wife Zinka, which are mainly long and extensive personal and poetic narratives. Another important source of previously unknown poems by Jarc are his letters to his relatives and friends, particularly to painter Jakac, to his friends Romance languages specialist Mirko Pretnar and ethnologist Boris Orel, and to his acquaintance Mara Vogrinec. Also extant are Jarc’s poems from various commemorative albums intended for his wife and relatives, which are primarily of an occasional nature, such as the poem Pahljača kraljice Maje ('Queen Maja’s Fan', 1922). The Jarc archive in the Novo mesto library also preserves some of Jarc’s uncompleted verses.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-489-8

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 512 pages

Price

37,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)