Title:
Zbrano delo, 2. knjiga. Motnordeči glas; Kri; Nezbrane pesmi; Nezbrana proza
Author:
Other authors:
Edited by France Pibernik
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Druga knjiga Zbranega dela Vladimirja Truhlarja v prvem delu prinaša tisto njegovo poezijo, ki je pesnik zaradi zapletenih razmer in prezgodnje smrti ni mogel sam objaviti, v drugem delu pa pod rubriko Nezbrane pesmi vse, kar je nastalo v njegovi zgodnji dobi. Zbirki Motnordeči glas in Kri sta izšli po njegovi smrti in ju je založila njegova sestra Zora Tavčar, uredil pa p. Lojze Bratina; zbirki sta nastali še v njegovi rimski dobi. V zbirka Motnordeči glas je sicer nadaljeval smer iz zbirke V dnevih šumi ocean, le da je pesniška beseda mnogo bliže zakramentalnim in svetopisemskim povezavam, medtem ko pesmi v zbirki Kri preseneča z gnomično kračino in miselno jedrnatostjo. Med nezbranimi pesmimi prevladujejo tiste, ki so nastale v gimnazijski dobi in so bile objavljene v mladinskih revijah, ter manjši del, ki je nastal med Truhlarjevim študijem v Rimu (1934–1941) in je bil objavljen v Domu in svetu. S prvo in drugo knjigo Zbranega dela je torej predstavljeno vse Truhlarjevo pesniško ustvarjanje, ves literarni opus, kolikor se je ohranil in nam je dostopen.

The first section of the second book of Collected Works by Vladimir Truhlar (1912–1977) presents the part of his poetry that, due to political circumstances and his early death, the poet was unable to publish himself, while the second section, entitled Unselected Poems, presents all of the remaining poems from his early period. The collections Motnordeči glas ('Obscure Red Voice') and Kri ('Blood') were published after the poet’s death by his sister Zora Tavčar, edited by Pater Lojze Bratina, but both collections were written during Truhlar’s Roman period. The collection Motnordeči glas continues the orientation of the collection V dnevih šumi ocean ('In the Days the Ocean Rumbles'), except that the poet’s word is much closer to the sacraments and to Biblical associations, while the poems in the collection Kri surprise with their gnomic brevity and conceptual pithiness. The unselected poems are dominated by works written while Truhlar attended secondary school and published in youth journals, as well as a smaller set of works written while the poet was studying in Rome (1934–1941) and published in Dom in svet ('Home and World'). Together, the first and second books of Collected Works represent Truhlar’s complete poetic output, the entire literary opus that is preserved and accessible.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-475-1

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 283 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2015)
ISBN 978-961-254-788-2