Skip to main content
Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Antigona.


Author: Dominik Smole
Year: 2009



Table of content

Dramski spisi I:

Antigona

Dodatek:

Polineikes, collage du drame, Darijan Božič

ANTIGONA, priredba za radio, Goran Schmidt

Opombe k drugi knjigi




Regular price
28.70 €

Online price
25.80 €


Keywords
literary commentaries
Slovenian drama
Smole, Dominik




Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR