Title:
Zbrano delo, 13. knjiga. Dnevnik 1933
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Trinajsti zvezek Kocbekovega zbranega dela prinaša doslej neobjavljeni pesnikov dnevnik iz leta 1933 in tako nadaljuje zvrst, ki jo je Kocbek gojil od leta 1932 praktično vse do konca življenja. V letu 1933 zapisuje Kocbek vanj svoja občutja in misli iz časa, ko je deloval kot učitelj francoščine na gimnazijah v Bjelovaru in nato od jeseni v Varaždinu. Ker ni imel namena, da bi dnevnik kdaj objavil, je vanj še s posebno odkritostjo in brez sleherne distance zapisoval tudi odmeve svojega najbolj osebnega, intimnega doživljanja. Tudi v letu 1933 Kocbeka živo zanimajo vesti o dogajanju v svetu in domovini, ob njih analizira razne družbene pojave in za njimi razbira duhovne tendence ter ločnice. Kocbek kot intelektualec, kakršnega poznamo s konca tridesetih let in pozneje, se je, tudi po tem dnevniku sodeč, formiral že mnogo prej. Dnevnik 1933, zlasti proti koncu, že odstira rentgensko sliko njegove poznejše duhovne fiziognomije.

The 13th volume of the Collected Works of Edvard Kocbek (1904–1981) presents the writer’s previously unpublished diary from 1933, thus continuing a genre that Kocbek nurtured from 1932 practically to the end of his life. In 1933, Kocbek filled the diary with his emotions and thoughts from the time when he worked as a French teacher at the grammar school in Bjelovar, and then in Varaždin from the autumn onwards. Given that he did not intend to ever publish the diary, he wrote with particular openness and, without establishing the slightest distance, recorded reflections on his most personal and intimate experiences. Also in 1933, Kocbek had a lively interest in news events in Slovenia and the world, alongside which he analysed various social phenomena and from them determined spiritual tendencies and dividing lines. Judging from this diary, Kocbek the intellectual, whom we know from the end of 1930s and later, actually formed much earlier. Particularly towards the end, the 1933 diary already reveals an X-ray image of the author’s later spiritual physiognomy.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-474-4

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 442 pages

Price

37,00 EUR (Regular)
34,00 EUR (Club)