Title:
Zbrano delo, 1. knjiga. Človek in noč; Novembrske pesmi; Lirika; Pesmi v revijalnem tisku; Pesmi v prozi; Otroške pesmi
Author:
Other authors:
edited and annotated by Drago Bajt
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

70 let po smrti slovenskega pesnika, pripovednika in kritika Mirana Jarca (1900–1942) prva knjiga Zbranega dela prinaša Jarčevo poezijo iz zbirk Človek in noč (1927), Novembrske pesmi (1936) in Lirika (1940). Zbirke odlikujejo strog avtorski izbor, majhen obseg in prefinjena grafična oprema. Zato zajemajo manjši del Jarčevega lirskega opusa, ki je nastajal okrog 25 let, večidel v literarnih obdobjih po izteku moderne: v ekspresionizmu in novi stvarnosti, tako da so se spreminjale tako idejnost kot tematika in tehnopoetika te poezije. Ob posameznih tiskanih pesmih so v opombah navedene tudi rokopisne in tipkopisne različice. Trem zbirkam sledijo pesmi, objavljene v periodiki med vojnama, zlasti v Ljubljanskem zvonu ter Domu in svetu. Iz opomb so razvidni čas nastanka in revijalne objave pesmi, ki so razvrščene kronološko. Sledijo pesmi v prozi in malo znana otroška poezija. V prvi knjigi je tako objavljenih 213 pesmi. Komentar opisuje še Jarčevo biografijo, kritiško recepcijo zbirk, vrednotenje Jarčeve poezije v literarni zgodovini idr. S tem eden večjih slovenskih pesnikov 20. stoletja po daljšem premoru znova stopa v središče bralske recepcije in literarnozgodovinske refleksije.

August 2012 marked 70 years since the death of Slovenian poet, writer and critic Miran Jarc (1900–1942). The first book of Collected Works presents the poetry of Jarc that was originally published in three collections: Človek in noč ('Man and the Night', 1927), Novembrske pesmi ('November Poems', 1936) and Lirika ('Lyrics', 1940). The collections are distinguished by strict authorial selection, as well as by their small scale and refined illustrations. They therefore encompass only a small part of the poet’s entire lyrical opus, which was written over a period of some 25 years, mainly in the two literary periods that followed modernism: expressionism and new realism. This is reflected in a change in the ideation as well as the topics and technopoetics of Jarc’s poetry. In addition to the individual printed poems, all of the extant manuscript and typescript versions are listed and commented upon in the notes. The three collections are followed by poems published in periodicals during the interwar period, particularly in the journals Ljubljanski zvon ('The Ljubljana Bell') and Dom in svet ('Home and World'). The date of composition of each poem is evident from the notes, as is the name of the journal in which they were published; the poems are presented in chronological order (insofar as the publications allow). They are followed by Jarc’s poems in prose and his little known children’s poetry. Altogether, the first book contains some 213 poems. The commentary to the edition includes Jarc’s biography, the reception of individual collections in the critical press, an evaluation of Jarc’s poetry in the context of Slovenian literary history, etc. With the publication of this edition, one of the greatest Slovenian poets of the 20th century once again, after a long hiatus, enters the centre of readers’ reception and literary historical reflection.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-384-6

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 456 pages

Price

37,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)