Title:
Zbrano delo, 1. knjiga. Nova zemlja; Rdeče bivanje; V dnevih šumi ocean; Luč iz črne prsti
Author:
Other authors:
edited and annotated by France Pibernik
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Delo Vladimirja Truhlarja (1912–1977), teologa, pesnika in filozofa je obsežno, močno razvejano, saj zajema pesništvo, literarno publicistiko in zlasti obsežno teološko znanost. Ker je po vojni – zaradi begunstva – domala vsa leta prebil kot profesor na teološki univerzi Gregoriana v Rimu in je bilo zlasti njegovo teološko znanstveno delovanje usmerjeno v evropski prostor, je bil v domovini manj poznan. Njegovo poezijo in del njegovih teoloških spisov smo v matici srečevali sorazmerno pozno, konec šestdesetih let prejšnjega stoletja in pozneje. Vendar je za slovenski zgodovinski prostor v njegovih pesniških zbirkah marsikaj novega in celo prelomnega. Knjiga prinaša njegove prve štiri pesniške zbirke Nova zemlja, Rdeče bivanje, V dnevih šumi ocean in iz Luč iz črne prsti v ureditvi in s pojasnili Franceta Pibernika.

The work of theologian, poet and philosopher Vladimir Truhlar (1912–1977) is extensive and extremely diverse, encompassing poetry, literary journalism and especially extensive theological scholarship. Due to the fact that, after the war, he spent almost all of his years in exile as a professor at the theology university Gregoriana in Rome, and because his theological scholarly activities were directed primarily towards the European sphere, he was less known in Slovenia, where his poetry and part of his theological writings were encountered rather late, towards the end of the 1960s and later. Nonetheless, his poetry collections contain much that is new and even ground-breaking for the Slovenian historical sphere. The present book presents the first four of his poetry collections, Nova zemlja ('New Land'), Rdeče bivanje ('Red Residence'), V dnevih šumi ocean ('In the Days the Ocean Rumbles') and Luč iz črne prsti ('The Light from Black Fingers') edited and annotated by France Pibernik.

More ...

Andraž Gombač: Bo modernizmu in teologiji sledil socialni realizem; Primorske novice (26.1.2012)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-328-0

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 350 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)