Title:
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016. 70 let izhajanja
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Marko Juvan: Neuresničljiva ideja, ki se uresničuje že sedemdeset let (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Matija Ogrin: Zasnove in možnosti Zbranih del

akad. France Bernik: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Od začetka do leta 2011)

Erich Prunč: Urban Jarnik (Vezni člen med Vodnikom in Prešernom)

Katja Mihurko Poniž: Zofka Kveder (Prva klasikinja v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev)

Mihael Glavan: »Mnogovrstni zahtevni čas« v opusu Edvarda Kocbeka

Drago Bajt: »Vsaka stvar je oživela« (Opus Mirana Jarca v Zbranem delu)

Tomo Virk: Netipični slovenski pisatelj (Ob Zbranem delu Vladimirja Bartola)

Drago Bajt: Pesnik »Odčaranega sveta« v Zbranem delu

Dušan Voglar: Intelektualec v rastlinjaku (Ob izdajanju dramatike Primoža Kozaka v Zbranem delu

France Pibernik: Monografiji o Vladimirju Truhlarju in Jožetu Udoviču (Sklep njunih Zbranih del)

Matija Ogrin: Dela starejšega slovenskega slovstva (Podzbirka Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev)

Matija Ogrin: Kapelski pasijon (Nosilec koroškega slovstvenega izročila 17. stoletja)

Bibliografski pregled Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016

Pregled opusov v Zbranih delih

More ...

Ivo Žajdela: ZBRANA DELA; Družina 11.6.2017

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-962-6

Specifications

paperback • 13 × 21 cm • 153 pages

Price

3,00 EUR (Regular)
1,50 EUR (Club)

E-publications