Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016. 70 let izhajanja

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2016Table of content

Marko Juvan: Neuresničljiva ideja, ki se uresničuje že sedemdeset let (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)


Matija Ogrin: Zasnove in možnosti Zbranih del

akad. France Bernik: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Od začetka do leta 2011)

Erich Prunč: Urban Jarnik (Vezni člen med Vodnikom in Prešernom)

Katja Mihurko Poniž: Zofka Kveder (Prva klasikinja v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev)

Mihael Glavan: »Mnogovrstni zahtevni čas« v opusu Edvarda Kocbeka

Drago Bajt: »Vsaka stvar je oživela« (Opus Mirana Jarca v Zbranem delu)

Tomo Virk: Netipični slovenski pisatelj (Ob Zbranem delu Vladimirja Bartola)

Drago Bajt: Pesnik »Odčaranega sveta« v Zbranem delu

Dušan Voglar: Intelektualec v rastlinjaku (Ob izdajanju dramatike Primoža Kozaka v Zbranem delu

France Pibernik: Monografiji o Vladimirju Truhlarju in Jožetu Udoviču (Sklep njunih Zbranih del)

Matija Ogrin: Dela starejšega slovenskega slovstva (Podzbirka Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev)

Matija Ogrin: Kapelski pasijon (Nosilec koroškega slovstvenega izročila 17. stoletja)

Bibliografski pregled Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016

Pregled opusov v Zbranih delihMore ...

Ivo Žajdela: ZBRANA DELA; Družina 11.6.2017Regular price
3.00 €

Online price
2.70 €


Keywords
bibliography
book collections
collective volume
history
literary history
Slovenian literature
Slovenian writers
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR