Title:
Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.–24. aprila 1999
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Po novi izdaji dela Janeza Svetokriškega Sacrum promptuarium (1998) je bil organiziran večdisciplinarni mednarodni simpozij v Vipavskem Križu, katerega končni rezultat je pričujoči zbornik. Sestavlja ga pet sklopov (literarnozgodovinski in teoretični, zgodovinski, teološki, jezikoslovni, dokumentacijski) oziroma 26 obširno dokumentiranih razprav, napisanih v slovenščini, hrvaščini in nemščini. Ker je Svetokriški literarni in kulturni pojav, pomemben za več področij, so razprave zajele tudi sorodne pojave v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Monografski zbornik pomeni del sistematične multidisciplinarne reinterpretacije slovenskega literarnega in kulturnega baroka, zlasti njegovih oralnih zvrsti.

Publishing Houses

Založba ZRC • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6242-34-2 (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)

Specifications

hardback • 15,5 × 21 cm • 527 pages

Price

sold out