Title:
Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.–24. aprila 1999
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Založba ZRC

ISBN

961-6242-34-2 (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)

Specifications

hardback • 15,5 × 21 cm • 527 pages

Price

sold out