Skip to main content
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk


Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2008


In the last few decades, comparative literature has spread even to those parts of the world that it had not reached before. However, at the same time it has faced a crisis in its traditional centers across Europe and North America, which has shaken its conceptual premises, theoretical foundations, and methodological structure, affected its inclusion in university and scholarly institutions, and jeopardized its social status. The discipline responded to this fundamental change through increased self-awareness and a true flourishing of relevant production directed towards fundamental reflections on its identity, the current situation, its genesis, and possible future paths.

Slovenian comparatists have also participated in this line of thought. Some recent results of their work are presented here together with the contributions written especially on this occasion by prominent representatives of the international scholarly community.

The volume focuses on two central themes. The first one is meant to mark the 100th anniversary of the birth of Anton Ocvirk (1907–1980), the founder of Slovenian comparative literature as an independent scholarly discipline: the papers in the first section discuss Ocvirk's academic works and public activity and attempt to place him within Slovenian and European comparative literature. The second central theme involves a variety of issues, which have been also implied in the contextualization of Ocvirk’s comparatism: the relationship between comparative literature and related or competing methods, schools, and disciplines; the conceptual and subject-specific definition of world literature, and seeking the most appropriate procedures for treating it; characteristics of certain “small” comparative literature schools comparable to the Slovenian school; and ideological, epistemological and methodological issues of literary history. The broadest common framework includes the awareness of the contemporary plural or crisis state of comparative literature, the promotion of its independence in the future, and efforts to renovate it on the basis of critical self-reflection.Table of content

Darko Dolinar: Pogled nazaj, pogled naprej

Anton Ocvirk, slovenska primerjalna književnost in njen evropski kontekst

Janko Kos: Filozofski, nacionalni in ideološki temelji slovenske primerjalne književnosti

Darko Dolinar: Ocvirkovo pojmovanje literarnega dela

Marko Juvan: Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij

Miloš Zelenka: K teoretičnemu pojmovanju t. i. obče literature v obdobju med vojnama (Wollman in Ocvirk in njuno razumevanje van Tieghema)

Tone Smolej: Lucien Tesnière in slovenska primerjalna književnost

Jola Škulj: Temeljne koncepcije slovenske komparativistike in aktualni komparativistični vidiki

Vlasta Pacheiner-Klander: Orientalske literature v programu profesorja Ocvirka za študij svetovne književnosti

Majda Stanovnik: Ocvirkov koncept primerjalne književnosti in Sto romanov

France Bernik: Zbrana dela – temelj slovenske literarne vede

Janez Vrečko: Ocvirkova teza o konstruktivizmu pri Kosovelu

Dušan Moravec: Estetska merila Ocvirkove gledališke kritike

Boris A. Novak: Ocvirkova teorija verza ali kje so časi, ko se je literarna veda prevažala s črnim mercedesom?

Literarna veda med univerzalnim in lokalnim, med literaturo in kulturo

Jan Bessière: Literatura, etika in sodobna vprašanja literarne teorije

John Neubauer: Kaj so ingresivne literarne zgodovine in zakaj jih potrebujemo?

Tomo Virk:Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna – ali pluralna primerjalna književnost ?

Zoran Milutinović: Jasno opredeljen pojav in enotna perspektiva: ali je zgodovina svetovne književnosti možna?

Eugene Eoyang: Sinergije in sinestezije: znotrajsvetna primerjalna književnost

Péter Hajdu: Neobeliconove lokalne tradicije in sedanje strategije

Sonja Stojmenska – Elzeser: Kaj pomeni študirati primerjalno književnost v Makedoniji?

Vladimir Biti: Od literature do kulture- in nazaj?

Vanesa Matajc: Soočenje s trendom: primerjalna književnost, kulturne študije, kulturna zgodovina in literarni kanon

Evald Koren: Dama, ki izgine, ali, je literatura v novi primerjalni književnosti in novih zgodovinah nacionalnih literatur resnično ogrožena?

Monica Spiridon: »Nova zavezništva« v digitalni dobi: knjiga, znanost in bajt

Galin Tihanov: Prihodnost literarne zgodovine: trije izzivi 21. stoletja

Imensko kazalo

O avtorjih

Summary
price


Keywords
20th century
collective volume
comparative literary studies
comparative literature
literary history
literary theory
Ocvirk, Anton
Slovenian literary studies
world literature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR