Title:
Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem
Author:
Year:
Compilation:
Novi pristopi
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava svetovno literaturo kot idejo in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno kritično pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu t. i. prešernovske strukture. V slovenski prostor prinaša nov premislek slovenske književnosti v odnosu do svetovne ter ponuja prvi pregled recepcije tega pojma pri nas in obenem obsežen in kritičen pregled tako starejših kakor sodobnejših raziskav.

The book Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem (The “Prešernian Structure" and the World Literary System) approaches world literature as an idea as well as a system of the transnational circulation of texts. In this context, it offers a critical revision of the notion of ‘Prešernian structure’, a central notion of Slovenian literary studies. This results in an original reflection on Slovenian literature in its relation to world literature as well as in a pioneering examination of the Slovenian reception of the notion of world literature.

Publishing House

LUD Literatura

ISBN

978-961-6717-79-3

Specifications

paperback • 13,5 × 19 cm • 383 pages

Price

25,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil