Title:
Ob osemdesetletnici Franceta Bernika
Edited by:
Other authors:
individual contributions Martin Grum, Darko Dolinar, Igor Grdina, Oto Luthar
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Prispevki v zborniku so posvečeni slovenskemu literarnemu zgodovinarju Francetu Berniku ob visokem jubileju. Bernik je velik del svojega znanstveno produktivnega razdobja preživel na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU; v letih 1992–2002 je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Table of content

Darko Dolinar: Ob jubileju

Oto Luthar: France Bernik – aristokrat besede

Igor Grdina: Portret med silhuetami. Opus Franceta Bernika v kalejdosklopu slovenističnih dosežkov

Bernikov življenjepis kot kronika

Martin Grum: Bibliografija Franceta Bernika 1950–2007

Enciklopedična informacija o Francetu Berniku

Enzyklopädieinformation zu France Bernik

Encyclopedic Information: France Bernik

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-99-9

Specifications

hardback • 16,5 × 24,5 cm • 180 pages

Price

not for sale

E-publications