Title:
Literatura med dekonstrukcijo in teorijo
Author:
Year:
Compilation:
Oranžna zbirka
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija obravnava literaturo kot vsakdanjo, institucionalno prakso. Avtor hkratno bere obe dosedanji obravnavi literature in vsakdanjega: dekonstrukcijo filozofije vsakdanje govorice in novo zgodovinopisje literarne institucije. Oba projekta avtor bere na ozadju njunih skupnih zgodovinskih pogojev, vse od njunih ključnih soočenj v času padca berlinskega zidu (razprava Derrida/Searle, razprava Jameson/Ahmad) do njunih kanonizacij v času padca newyorških dvojčkov (Derrida pri J. Butler, Moretti pri G. Spivak).

In Literatura med dekonstrukcijo in teorijo (Literature between Deconstruction and Theory), literature is viewed as an ordinary, institutional practice. The book offers a synoptic reading of both extant conceptualisations of literature and the ordinary: the deconstruction of the philosophy of ordinary language, and the new historiography of the literary institution. Both these projects are read against the backdrop of their common historical conditions, from their key confrontations around the fall of the Berlin Wall (Derrida v. Searle; Jameson v. Ahmad) up to their canonisations around the fall of the Twin Towers (Butler’s Derrida, Spivak’s Moretti).

Publishing House

Založba /*<em>cf</em>

ISBN

978-961-257-061-3

Specifications

paperback • 14 × 20 cm • 211 pages

Price

15,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil