Title:
Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izdaja
Author:
Other authors:
Edited by Jože Faganel
translated by Luka Vidmar, Jože Stabej
bibliography Marko Kranjec
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Izdaja prinaša temeljni deli Marka Pohlina, začetnika slovenskega narodnega preroda. Njegova slovnica slovenskega jezika, napisana v nemščini, in leksikon kranjskih pisateljev, napisan v latinščini, sta predstavljena v izvirniku (faksimile) in prevodu. Kraynska grammatika je pomembna ne le z jezikoslovnega vidika, temveč tudi kot ena prvih manifestacij narodne zavesti. Bibliotheca Carnioliae vsebuje abecedno urejen popis vseh pisateljev s Kranjskega ne glede na to, v katerem jeziku so pisali; delo je pomemben predhodnik slovenske literarne zgodovine. Izdaja vsebuje bibliografijo Pohlinovih del in del o Pohlinu ter komentarje.

The edition contains two fundamental works by Marko Pohlin, the beginner of Slovenian national revival. His Slovenian grammar, written in German, and his lexicon of Carniolan writers, written in Latin, are presented in two versions: original (facsimile) and Slovenian translation. Kraynska grammatika is not only important testimony to contemporary language and philology, but also one of the first manifestations of national pride. Bibliotheca Carnioliae is alphabetically arranged list of all Carniolan writers, regardless of the language of their works – it is an important precursor of scholarly literary history. The edition also contains bibliography of works by and on Pohlin and commentaries.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Fundacija dr. Bruno Breschi

ISBN

961-6500-39-2

Specifications

hardback, jacket • 16 × 21 cm • 651 pages

Price

not for sale

E-publications