Title:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ob petdesetletnici
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjižica je izšla ob petdesetletnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V njej je najprej kratko opisan nastanek, razvoj in splošne značilnosti inštituta, zatem pa so nekoliko podrobneje predstavljena dosedanja glavna raziskovalna področja in opravljena dela – literarnozgodovinske raziskave slovenske književnosti, znanstvenokritične izdaje, literarnoteoretične raziskave in pripravljanje ter izdajanje Literarnega leksikona, biografsko-bibliografske raziskave in pripravljanje ter izdajanje Slovenskega biografskega leksikona.

A brief origin, development, and general features of the Institute of Slovene Literature and Literary Sciences, followed by more detailed references of main research fields and work done so far – Slovenian literary history researches, scientific editions, literary-theoretical researches, and editing of Literary Lexicon as well bio-bibliographical researches, and editing of Slovene Biographical Lexicon – are all to be found in the booklet, published on Institute's fiftieth anniversary.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-58-7

Specifications

paperback • 13 x21,5 cm • 119 pages

Price

not for sale

E-publications