Title:
France Prešeren – kultura – Evropa
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

France Prešeren ostaja tudi na prelomu tisočletij vodilna slovenska pesniška osebnost. V svojem času je sintetiziral umetniško, zgodovinsko in kulturno izročilo na Slovenskem in ga utiril v osrednji tok evropske kulturne ustvarjalnosti. Dosedanja raziskovanja so glede tega sicer preverila in predstavila dovolj prepričljivega gradiva, čeprav je bilo v raziskovalni vnemi čutiti čudenje nad genijem, izhajajoče iz domnevnega občutka ne-toliko-vrednosti, na drugi strani pa poudarjanje kompenziranja slovenskega samo-po-sebi-umevnega zamudništva. V zborniku so predstavljena vabljena predavanja na mednarodnem simpoziju ob dvestoletnici rojstva našega najpomembnejšega pesnika. Avtorji so kot delovno izhodišče postavili tezo, da more prav Prešernovo ustvarjalno bogastvo samo utrjevati slovensko kulturno prepoznavnost v Evropi in hkrati dopolnjevati njen kulturni mozaik z vrednotami, na katerih temelji ideja združevanja evropskih narodov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-73-6

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 391 pages • 16 p. reproductions

Price

not for sale