Title:
Brižinski spomeniki [elektronska]. Znanstvenokritična izdaja
Edited by:
Other authors:
Edited by Matija Ogrin
XML-TEI conversion Tomaž Erjavec
digitalisation by Damjan Bojadžiev
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Internetna izdaja Brižinskih spomenikov ponuja zgodovinski pregled najpomembnejših znanstvenih objav Brižinskih spomenikov. Vsebuje več diplomatičnih, kritičnih in fonetičnih prepisov ter prevode v latinščino in pet sodobnih evropskih jezikov. Nadalje vsebuje vrsto študij in komentarjev, slovar besedja, bibliografijo in druge dodatke. Elektronsko izdajo bogati tudi govorna rekonstrukcija v zgodnji slovenščini, ki je integrirana mdr. z zapisom spomenikov v sodobni slovenščini.

The Freising Manuscripts are the earliest document of Slovenian culture. They are the earliest preserved writings in Slovenian as well as the earliest Slavic texts, written in the Latin alphabet.

The first and the third manuscript are penitential forms, while the second is a sermon with an invitation to repent. They were most likely written closely before the year 1000. The manuscripts were used in Upper Carinthia, where the Freising diocese owned lands in the valley of the river Molna (Möll). The language of the Freising Manuscripts is early Slovenian. The contents of this edition are also presented in a way that is suitable for general and pedagogic use.

The present edition offers a historical overview of the most important scholarly editions of the Freising manuscripts. It contains several diplomatic, critical and phonetic transcriptions and translations of the manuscripts into Latin and five modern European languages. This edition also contains a series of studies and commentaries, a glossary of the words used in the manuscripts, a bibliography and other appendices. The electronic edition is also enriched with a spoken reconstruction in early Slovenian, integrated with the transcription of the manuscripts eg. in modern Slovenian.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6568-33-7

Specifications

internet publication • html • 210 pages

E-publications