Title:
Brižinski spomeniki [druga pregledana izdaja]. Znanstvenokritična izdaja
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39
Keywords:
Language(s):
Description

Pričujoča pregledana izdaja sledi prvi, ki je izšla komaj leto dni prej (1992) in ki jo je skupaj z bibliofilsko edicijo Brižinskih spomenikov založila in izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Edicija nima namena strniti vse dosedanje znanje o Brižinskih spomenikih, čeprav ga evidentira, temveč poudarja najpomembnejše vidike v preglednih problemskih uvodih k posameznim poglavjem in v številnih opombah ali komentarjih k posameznim mestom; tako opozarja na še nerešena vprašanja ali celo pomaga odpirati nova.

Publishing Houses

Znanstvenoraziskovalni center SAZU • Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-074-4

Specifications

paperback • 21,5 × 26,5 cm • 197 pages

Price

sold out

E-publications