Title:
Brižinski spomeniki [druga pregledana izdaja]. Znanstvenokritična izdaja
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

ISBN

86-7131-074-4

Specifications

paperback • 21,5 × 26,5 cm • 197 pages

Price

sold out

E-publications