Title:
Balantičev in Hribovškov zbornik. Referati simpozija 20. in 21. januarja 1994
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Mohorjeva družba Celje

ISBN

961-218-040-7

Specifications

paperback • 13 × 19 cm • 376 pages

Price

sold out