Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki, docentka
alenka.koron@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Jože Faganel

upokojeni profesor

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Vlasta Pacheiner-Klander

upokojena raziskovalka

Majda Stanovnik

upokojena raziskovalka

Mag. Jola Škulj

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki