Dr. Marijan Dović

višji znanstveni sodelavec, izredni profesor
marijan.dovic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Habjan

znanstveni sodelavec, docent
jernej.habjan@zrc-sazu.si

Dr. Andraž Jež

znanstveni sodelavec, docent
andraz.jez@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor
marko.juvan@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki, docentka
alenka.koron@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec, docent, predstojnik
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Šorli

Asistentka z doktoratom in strokovna sodelavka
mojca.sorli@zrc-sazu.si

Dr. Luka Vidmar

znanstveni sodelavec, docent
luka.vidmar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Jože Faganel

upokojeni profesor

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Vlasta Pacheiner-Klander

upokojena raziskovalka

Majda Stanovnik

upokojena raziskovalka

Mag. Jola Škulj

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki