Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede je poleg univerzitetnih edina slovenska raziskovalna ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim in interdisciplinarnim raziskovanjem literature. Osredotoča se na slovensko literaturo in literarno vedo, kulturno zgodovino, primerjalno književnost, literarno teorijo in digitalno humanistiko. Sodelavke in sodelavci inštituta predavajo in objavljajo o literarnih obdobjih, žanrih in prostorih pa tudi o stanju literarne vede. Redno sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, posvečenih tem temam. V ospredju so dolgoročne skupinske raziskave ter raziskave najaktualnejših problemov.

Inštitut sodeluje s SAZU ter drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. Raziskovalke in raziskovalci redno prirejajo mednarodne simpozije ter predavajo na Podiplomski šoli ZRC SAZU in na Univerzi v Ljubljani. Pogosto predavajo in raziskujejo tudi na različnih slovenskih in tujih univerzah, dejavni pa so tudi v strokovnih združenjih, med katerimi so Academia Europaea, ICLA/AILC, ESCL/SELC (sprva REELC/ENCLS), SD18 in SDPK.

Inštitut objavlja številne tiskane in elektronske znanstvenokritične izdaje slovenske literature in literarne vede. Osrednje knjižne zbirke so posvečene kanoničnim delom, starejšim rokopisom in znanstvenim monografijam. Sodelavke in sodelavci inštituta sodelujejo tudi v uredništvih osrednjih slovenskih znanstvenih založb in strokovnih revij, med katerimi so arcadia, CLCWeb, Colloquia Comparativa Litterarum, Primerjalna književnost, Slavica litteraria in Slavica TerGestina.

slovenski
Slika: 
lit@zrc-sazu.si
Telefon: 
+386 1 47 06 300
Faks: 
+386 1 42 57 754
Sedež: 

Novi trg 5, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje

Naslov: 

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
P.P. 306

Knjižnica ISLLV
Citat: 
Manjkajoči citat
Mala slika: 
Tip enote: 
Inštitut
Priponke slike: 
Prva stran: 
Predstavitev
Sortiranje programov: 
Programi
Predstojnik: 
Opis publikacij: 
ZBIRKE: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev od 1946 (ZRC od 2009)
  Monografije k Zbranim delom pesnikov in pisateljev od 1955 (ZRC od 2009)
  Dela starejšega slovenskega slovstva od 2016
  Brižinski spomeniki / Monumenta Frisingensia 1976–2004
  Studia litteraria od 2004
  eZISS: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva od 2004
  Apes academicae od 2017
Facebook stran: 
https://www.facebook.com/isllv/?fref=ts