Svetovna književnost v obdobju romantike na Slovenskem in zamudništvo [Referat]
 
(diskusijski prispevek h konferenci Svetovni literarni sistem in zgodovina slovenskega slovstva)
 
Ko se sprašujemo o svetovni književnosti v obdobju romantike, si je treba najprej pojasniti, kateri novi duhovnozgodovinski dejavniki so ta čas vplivali na splošno pojmovanje literature.
 
Zdi se, da sta bila med njimi predvsem dva:
‐ uveljavitev avtonomne individualne osebnosti,
‐ prodor historizma in kulturnega nacionalizma.