SERIES: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev since 1946 (ZRC since 2009)
  Monografije k Zbranim delom pesnikov in pisateljev since 1955 (ZRC since 2009)
  Dela starejšega slovenskega slovstva since 2016
  Brižinski spomeniki / Monumenta Frisingensia 1976–2004
  Studia litteraria since 2004
  eZISS: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva since 2004
  Apes academicae since 2017
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk
Studia litteraria

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2008
Primerjalna književnost na prelomu tisočletja
Kritični pregled
Studia litteraria

Author: Tomo Virk
Year: 2007
History and Poetics of Intertextuality
Comparative Cultural Studies

Author: Marko Juvan
Year: 2008
Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji
Studia litteraria

Author: Peter Svetina
Year: 2007
S poti
Elektronska znanstvenokritična izdaja
e-ZISS

Author: Izidor Cankar
Year: 2007
Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945)
Studia litteraria

Author: Tone Smolej
Year: 2007
Brižinski spomeniki [elektronska]
Znanstvenokritična izdaja
e-ZISS • Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Korespondenca Žige Zoisa
e-ZISS

Author: Žiga Zois
Year: 2004
Ob osemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Igor Grdina, Oto Luthar
Year: 2007
Nova zaveza in slovenska literatura
Studia litteraria

Author: Vid Snoj
Year: 2005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
Razprave
Studia litteraria

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2005
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Author: Majda Stanovnik
Year: 2005
Sistemske in empirične obravnave literature
Studia litteraria

Author: Marijan Dović
Year: 2004
Literarna kritika
Termin, geneza, teorija
Studia litteraria

Author: Drago Šega
Year: 2004
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Kako pisati literarno zgodovino danes
Razprave

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2002
Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Zoisovi rokopisi
Popis – I

Author: Jože Faganel
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014