SERIES: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev since 1946 (ZRC since 2009)
  Monografije k Zbranim delom pesnikov in pisateljev since 1955 (ZRC since 2009)
  Dela starejšega slovenskega slovstva since 2016
  Brižinski spomeniki / Monumenta Frisingensia 1976–2004
  Studia litteraria since 2004
  eZISS: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva since 2004
  Apes academicae since 2017
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Author: Majda Stanovnik
Year: 2005
Sistemske in empirične obravnave literature
Studia litteraria

Author: Marijan Dović
Year: 2004
Literarna kritika
Termin, geneza, teorija
Studia litteraria

Author: Drago Šega
Year: 2004
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Kako pisati literarno zgodovino danes
Razprave

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Zoisovi rokopisi
Popis – I

Author: Jože Faganel
Year: 1999
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Zbornik Brižinski spomeniki
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Edited by: Janko Kos, Franc Jakopin, Jože Faganel
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Brižinski spomeniki [kaseta]
Govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini
Brižinski spomeniki

Editorial Board: France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Boris Paternu, Marijan Smolik, Janez Zor
Year: 1994

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014