Upokojeni znanstveni svetnik v Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 307
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Raziskuje predvsem slovensko književnost 20. stoletja, od te zlasti pripovedništvo v obdobju ekspresionizma, tisto s tematiko 2. svetovne vojne in besedila pomembnejših avtorjev iz druge polovice tega stoletja. Ukvarjal se je z nekaterimi naratološkimi vidiki (pripovedovalčevo vrednotenje, kompozicija pripovednih besedil). Pripravil je več tematskih antologij različnih zvrsti, ki so upoštevale celotno slovensko književnost (slavilna državniška poezija, literarni programi in manifesti, pisma o slovenski književnosti). Pripravil je natis doslej neobjavljenih Kosovelovih pesmi. Bil je urednik več zbornikov. Za radio je pripravil več cikličnih oddaj (o literaturi z vojno tematiko, o sodobnem slovenskem pripovedništvu, dramatiki, esejistiki in polemiki) in pisal recenzije o literarnih novostih.

Izbrane publikacije

(Z Jernejo Fridl in Manco Volk:) Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Ur.: Kosovel, Srečko: Iz zapuščine: pesmi, neobjavljene v Zbranem delu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

Dolnja Košana in okolica: študije, dokumentarna in literarna besedila. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006.

Slovenska književnost tako ali drugače. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Tri ekspresionistične podobe sveta: Pregelj, Grum, Jarc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1996.

Slovenski literarni programi in manifesti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990.

Slovenska muza pred prestolom: antologija slovenske slavilne državniške poezije. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS in Krt, 1989.

Kompozicija Pregljevega pripovedništva. Koper: Lipa, 1983.

Pripovedovalec in pripoved. Maribor: Obzorja, 1979.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen je bil v Dolnji Košani. V osnovno šolo je hodil v rojstnem kraju in Pivki, gimnazijo je končal v Postojni. V Ljubljani je študiral slovenistiko in primerjalno književnost, kjer je tudi diplomiral ter opravil magisterij in doktorat iz slovenske književnosti.

Zaposlil se je v Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede, ki je bil prvotno del SAZU, po reorganizaciji pa del ZRC SAZU, kjer še vedno dela. Vmes se je kot štipendist Humboldtove ustanove strokovno izpopolnjeval v Giessnu v Nemčiji.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

literarna zgodovina • slovenska literatura • naratologija