Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Elektronske znanstvene monografije
Kratica:
ezMono
 
Trajanje:
od 22. december 2009
Opis

eZMono: Elektronske znanstvene monografije je repozitorij elektronskih izdaj monografij, povezanih s slovensko literarno in kulturno zgodovino. Nastaja na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in je namenjena širšemu humanističnemu prostoru, ki obdaja slovensko književnost, kulturo, duhovnost in zgodovino.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390